Skip to main content

Media Czyste • Instalacje Procesowe • Uzdatnianie Wody

Systemy Wytwarzania i Dystrybucji Pary Czystej

Para czysta w przemyśle farmaceutycznym wykorzystywana jest do sterylizacji zbiorników i urządzeń procesowych oraz do zasilania sterylizatorów parowych (autoklawów).

Para czysta wytwarzana jest poprzez prowadzone w warunkach ciśnieniowych odparowanie wody oczyszczonej, wody wysokooczyszczonej lub wody do iniekcji. Jakość pary czystej używanej w przemyśle farmaceutycznym określana jest poprzez badanie kondensatu pary czystej. Wymagania jakościowe w stosunku do kondensatu pary czystej są identyczne jak wymagania dla wody do iniekcji.

Ponadto, jeśli para czysta używana jest w sterylizatorach parowych, jej parametry fizyczne powinny odpowiadać wymogom określonym w normie EN 285, z których najważniejsze to:

Parametr

Kryterium jakościowe

Gazy nie kondensujące

≤ 3.5%

Suchość

≤ 0.95

Parametr przegrzewu

≤ 25 K

Dla osiągnięcia zgodności parametrów jakościowych pary czystej zgodnych z wymaganiami normy EN 285 bardzo istotne jest odpowiednie przygotowanie wody zasilającej generator pary czystej, polegające na jej odgazowaniu. W tym celu można zastosować odgazowanie metodą termiczną lub odgazowywacz membranowy.

Drugą, obok systemu wytwarzania, częścią składową instalacji pary czystej jest system dystrybucji pary czystej. Zadaniem systemu dystrybucji jest doprowadzenie pary czystej do wszystkich punktów poboru, pod odpowiednim ciśnieniem, w odpowiedniej temperaturze i bez pogorszenia jej parametrów jakościowych. W związku z tym, system dystrybucji pary czystej należy zaprojektować w sposób ograniczający do minimum straty energii, gwarantujący skuteczne odprowadzanie kondensatu, eliminujący ryzyko zapowietrzenia i kumulacji gazów.

W najdalszych oraz najbardziej newralgicznych odgałęzieniach instalacji rozprowadzającej parę czystą instaluje się zazwyczaj chłodnice do poboru prób kondensatu pary czystej oraz odcinki pomiarowe umożliwiające podłączenie zestawu pomiarowego do kontroli parametrów fizycznych pary na zgodność z wymaganiami normy EN 285.

Generator pary czystej produkcji firmy Bram-Cor

Generator pary czystej produkcji firmy Bram-Cor

chlodnica-prob-pary-czystej
Chłodnica prób pary czystej
odcinek-pomiarowy-do-polaczenia-zestawu-testowego-en-285.jpg
Odcinek pomiarowy do podłączenia zestawu testowego EN 285

Projektowanie • Produkcja Urządzeń • Montaż • Kwalifikacja • Serwis

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami i uzyskaj szybko odpowiedź na swoje zapytanie.