Media Czyste • Instalacje Procesowe • Uzdatnianie Wody

Systemy Wytwarzania Wody Oczyszczonej (PW) i Wody Wysokooczyszczonej (HPW)

Materiałem wyjściowym do produkcji wody do celów farmaceutycznych powinna być woda o parametrach wody pitnej, wg lokalnie obowiązujących przepisów. W Polsce jest to Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nowoczesny proces wytwarzania wody PW/HPW opiera się na technologiach membranowych, takich jak: odwrócona osmoza (RO), elektrodejonizacja (EDI lub CEDI) i odgazowanie membranowe. Technologie membranowe pozwalają na uzyskanie wody o bardzo dobrych parametrach wyjściowych. Wymagają jednak bardzo starannie zaprojektowanego układu uzdatniania wstępnego wody, którego najważniejsze zadania to:

  • Usunięcie zawiesin.
  • Usunięcie związków żelaza i manganu.
  • Zmiękczenie wody lub stabilizacja twardości.
  • Usunięcie lub związanie chemiczne chloru.
  • Usunięcie lub związanie chemiczne dwutlenku węgla.
  • Usunięcie zanieczyszczeń koloidalnych (obniżenie indeksu SDI15).

Najpopularniejszą metodą wytwarzania Wody Oczyszczonej spełniającej wymagania jakościowe określone w Farmakopei Europejskiej jest technologia dwustopniowej odwróconej osmozy.

Do produkcji Wody Oczyszczonej o parametrach zgodnych z wymaganiami Farmakopei USA stosuje się najczęściej kombinację technik odwróconej osmozy i elektrodejonizacji. W zależności od poziomu zasolenia w wodzie surowej elektrodejonizacja może być poprzedzona jedno- lub dwustopniową odwróconą osmozą.

generator-wody-oczyszczonej-4m3
Generator wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy i elektrodejonizacji o wydajności 4.5 m3/h
generator-wody-oczyszczonej-12m3
Generator wody oczyszczonej metodą dwustopniowej odwróconej osmozy o wydajności 12 m3/h

Projektowanie • Produkcja Urządzeń • Montaż • Kwalifikacja • Serwis

Kontakt

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Skontaktuj się z nami i uzyskaj szybko odpowiedź na swoje zapytanie.